İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Firmamız her türlü altyapı ve üstyapı inşaat faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve iş güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminin ve idamesini taahhüt eder;

  • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve iş güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak.
  • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.
  • Tüm çalışanlara bireysel İSG sorumlulukların farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek
  • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG politikasını periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak.
  • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.